Kalkulatory matematyczne

Kalkulator matematyczny

Podstawowe operacje matematyczne wykonujemy każdego dnia, zarówno podczas nauki, jak i w życiu zawodowym oraz...

Kalkulator naukowy

Kalkulator naukowy umożliwia wykonywanie zarówno podstawowych, jak i bardziej skomplikowanych operacji...

Wykresy funkcji

Kalkulator funkcji umożliwia rysowanie wykresów dowolnych funkcji wprowadzonych przez użytkownika. Domyślnie funkcja...

Kalkulator pochodnych

Kalkulator pochodnych umożliwia obliczanie pochodnych funkcji wprowadzonych przez użytkownika. Jest to przydatne...

Kalkulator równań i nierówności

Kalkulator równań i nierówności pozwala na: rozwiązywanie prostych równań jednej zmiennej oraz prostych nierówności;...

Kalkulator systemów liczbowych

Kalkulator systemów liczbowych umożliwia wykonywanie dowolnych przekształceń pomiędzy systemami: dziesiętnym,...

Kalkulator procentowy

Nie wiesz, jak obliczyć procent z danej liczby, wyznaczyć liczbę na podstawie jej procentu albo dodać procent do...

Kalkulator średniej ważonej

Masz problem z obliczeniem średniej ważonej? Nic prostszego - podaj konkretne liczby oraz wagi, a nasz kalkulator...

Kalkulator pierwiastków

Potrzebujesz szybko obliczyć pierwiastek z danej liczby? Skorzystaj z naszego kalkulatora.

Kalkulator potęg

Podaj podstawę i wykładnik potęgi, a nasz kalkulator błyskawicznie poda Ci wynik.

Kalkulator logarytmów

Kalkulator logarytmów jest niezawodnym wsparciem przy obliczaniu logarytmów o różnej podstawie.

Kalkulator granic

Aby obliczyć granicę z pomocą naszego kalkulatora, podaj funkcję zmiennej x, punkt, w którym obliczyć granicę, oraz...

Kalkulator ułamków

Kalkulator ułamków umożliwia wykonywanie różnych działań na ułamkach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie).

Kalkulator całek

Z pomocą kalkulatora całek bez problemu obliczysz całkę danej funkcji zmiennej x.

Kalkulator macierzy

Kalkulator macierzy pozwala obliczyć m. in. stopień, wyznacznik macierzy, macierz odwrotną oraz transponowaną. Co...

Zobacz również