Kalkulator wynagrodzeń brutto netto

Kalkulator wynagrodzeń to program, dzięki któremu łatwo można obliczyć wysokość zarobków dla dowolnej formy zatrudnienia znając kwotę brutto lub netto. Pozwala również oszacować koszty ponoszone przez pracodawcę i całkowitą kwotę potrzebną mu na obsługę wynagrodzenia pracownika.
Zmiany wprowadzone w 2022 roku przez Nowy Ład wprowadziły dodatkowe ulgi, a także zmieniły wysokość kwoty wolnej od podatku. Żeby obliczyć wielkość wynagrodzenia, należy skorzystać z kalkulatora przygotowanego zgodnie z nowymi przepisami. W przeciwnym wypadku otrzymane wyniki mogą znacznie odbiegać od rzeczywistości.

Udostępnij: Facebook

Opinie użytkowników

Chory 21.04.2024
Zróbcie opcje kalkulator chorobowego
Barbara 27.02.2023
Kalkulatory świetne
lipiec 14.07.2022
już nieaktualny
czo 14.06.2022
dobry
Timm 05.06.2022
W sumie spoko
Paweł 25.04.2022
Bardzo dobry kalkulator
Oceń kalkulator: 5

Dodaj opinię

Zobacz również

Dla jakich umów można obliczyć wysokość wynagrodzenia korzystając z kalkulatora netto brutto?

Praca może być świadczona na podstawie kilku różnych form zatrudnienia. Każda z nich różni się nie tylko aspektami prawnymi i dostępnymi przywilejami, ale także wysokością otrzymywanego na jej podstawie wynagrodzenia. Nie trzeba się jednak martwić, jak obliczyć wynagrodzenie netto lub brutto. Kalkulator wynagrodzeń umożliwia przeliczanie pensji dla:

 • umowy o pracę;

 • umowy zlecenia;

 • umowy o dzieło.

Wpisując podstawowe dane można sprawdzić, jaka forma umowy będzie najbardziej korzystna. Kalkulator netto brutto za rok 2022 ułatwi podjęcie ostatecznej decyzji.

Netto i brutto, czyli podstawowe pojęcia w kalkulatorze

Prawidłowe korzystanie z kalkulatora wymaga znajomości kilku podstawowych pojęć, a przede wszystkim umiejętności rozróżnienia, czym jest wynagrodzenie netto, a czym wynagrodzenie brutto.

Wynagrodzenie brutto

Wynagrodzenie brutto to całkowite wynagrodzenie za pracę, przed potrąceniem wszystkich należnych składek i zaliczki na podatek dochodowy. W trakcie rozmów o pracę, bez względu na formę zatrudnienia, pracodawca posługuje się właśnie tą kwotą do ustalenia pensji pracownika. Warto pamiętać, że nie jest to jedyny koszt związany z zatrudnieniem nowej osoby w firmie. Pracodawca opłaca jeszcze część składek na ubezpieczenie społeczne, a także składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wynagrodzenie netto

Wynagrodzenie netto, określane potocznie jako pensja „na rękę”, to kwota, która zostaje wypłacona pracownikowi po odliczeniu składek i należnych podatków. To, jakie składki zostaną potrącone, zależy od rodzaju zawartej umowy. Dla umowy o pracę będą to składki ZUS (rentowa, chorobowa i emerytalna). W przypadku umowy zlecenia obowiązkowo opłacana jest składka zdrowotna i rentowa, a do ubezpieczenia chorobowego można się dobrowolnie zgłosić. Dla umowy o dzieło nie płaci się żadnych składek ZUS. Natomiast w każdym z tych przypadków odliczana jest jeszcze zaliczka na podatek dochodowy.

Przed rozmową o pracę warto doprecyzować swoje oczekiwania finansowe i wykorzystać kalkulator brutto netto do obliczenia kwoty, o jakiej będzie się rozmawiać z potencjalnym pracodawcą.

Kalkulator brutto-netto 2022. Sprawdź zarobki

Obecne zmiany w prawie spowodowały, że przeliczenie wynagrodzenia brutto na wynagrodzenie netto stało się skomplikowaną operacją. Polski Ład wprowadził nie tylko długo oczekiwane podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł, ale także ulgę dla klasy średniej, ulgę na powrót, dla rodzin 4+ czy zmiany w rozliczaniu emerytów i osób do 26 roku życia. Kalkulator brutto netto na stronie calc.pl uwzględnia aktualnie obowiązujące przepisy.

W przypadku umowy o pracę można uwzględnić podwyższone koszty uzyskania dochodu związane z pracą poza miejscem zamieszkania, procent wynagrodzenia przekazywany na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe), autorskie koszty uzyskania przychodu, a także złożenie lub brak PITu-2, który wpływa na wielkość miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy. Oprócz policzenia pensji brutto i netto można także zobaczyć pełne koszty pracodawcy.

Obliczając zarobki dla umowy zlecenia trzeba odpowiedzieć na pytania dotyczące miejsca opłacania składek ZUS. Umowa zlecenie może być bowiem jedyną formą zatrudnienia, albo stanowić dodatkowy zarobek u tego samego lub innego pracodawcy. Każda z tych sytuacji wpływa na wysokość dokonywanych z pensji brutto potrąceń. Dodatkowo można zaznaczyć chęć opłacania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a także koszty uzyskania przychodu.

Najprostsza do obliczenia w kalkulatorze brutto netto jest umowa o dzieło. Wystarczy określić wysokość kosztów ponoszonych podczas jej realizacji, ponieważ od umowy o dzieło nie odprowadza się składek ZUS.

Wynagrodzenie brutto ile to netto - kalkulator, który przeliczy pensję

Kalkulator brutto netto pozwala na przeliczanie pensji w obie strony. Podając kwotę netto uzyska się kwotę brutto i odwrotnie. Oprogramowanie jest w pełni aktualne i zgodne z nowymi przepisami. Dla poszczególnych składek wykorzystywane są następujące wartości:

składka emerytalna - 9,76%
składka rentowa - 1,5%
składka chorobowa - 2,45%
składka zdrowotna - 9% (obliczana dopiero po odliczeniu składek ZUS)

Dla części parametrów można dokonywać własnych zmian np. w wysokości składki wypadkowej i wpłat na PPK.

Przykładowa pensja - 5000 brutto ile to netto?

Najprościej działanie kalkulatora wytłumaczyć na przykładzie. Załóżmy, że posiadamy informację o wynagrodzeniu w kwocie brutto, która wynosi 5000 zł. Praca będzie świadczona w miejscu zamieszkania przez osobę mającą więcej niż 26 lat i zostanie uwzględniona kwota wolna od podatku Jak obliczyć wynagrodzenie netto? W pierwszej kolejności należy wybrać rodzaj umowy, na podstawie której świadczona jest praca. Dzięki temu kalkulator netto brutto uwzględni składki obowiązujące dla danej formy zatrudnienia. Do

Obliczenie kwoty netto wynagrodzenia dla umowy o pracę

Przystępując do obliczenie kwoty netto dla umowy o pracę należy zaznaczyć rok podatkowy 2022, wpisać wartość brutto (w naszym przykładzie 5000 zł) oraz wybrać umowę o pracę. Po obliczeniu wynagrodzenia otrzymamy informację o wysokości poszczególnych opłat, które przedstawiają się następująco:

 • składka emerytalna – 488 zł;

 • składka rentowa – 75 zł;

 • składka chorobowa – 122,5 zł;

 • składka zdrowotna 388, 31 zł;

 • zaliczka na podatek dochodowy – 266 zł.

Wysokość netto wynagrodzenia wyniesie więc 3660,19 zł, natomiast całkowity koszt dla pracodawcy będzie wynosił 5896,5 zł (bez Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) lub 6024 zł (jeżeli składki na te fundusze będą uwzględniane).

Obliczenie kwoty netto dla wynagrodzenia z umowy zlecenia

Dla obliczenia tego przykładu musi przyjąć dodatkowe założenia: będzie to jedyna umowa o świadczenie pracy, koszty będą uwzględniane na poziomie 20% oraz nie będzie płacone dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Przy takich warunkach wysokość odliczeń będzie następująca:

 • składka emerytalna – 488 zł;

 • składka rentowa – 75 zł;

 • składka zdrowotna – 399,33 zł;

 • zaliczka na podatek dochodowy – 604 zł.

Wysokość netto wynagrodzenia to 3433,67 zł, a koszt pracodawcy 5901,5 zł. Jeżeli pracownik chciałby opłacać składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, to jego pensja na rękę zmniejszy się dodatkowo o 122,5 zł.

Jeśli ta sama umowa zlecenie byłaby dodatkowym zarobkiem u innego pracodawcy, to kwota netto wzrosłaby do 3870 zł, a do opłacenia byłaby tylko:

 • składka zdrowotna – 450 zł;

 • zaliczka na podatek dochodowy – 680 zł.

Obliczenie kwoty netto dla wynagrodzenia z umowy o dzieło

W przypadku umowy o dzieło także przyjmijmy, że będzie to jedyna umowa zawarta z firmą lub jednostką organizacyjną (żeby jak najbardziej zbliżyć warunki porównania), a koszty uzyskania przychodu zostały określone na poziomie 20%. W tym przypadku nie są opłacane żadne składki ZUS, a jedynie potrącana zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 680 zł. Z umowy o dzieło zysk na rękę wyniesie 4320 zł, a koszty pracodawcy będą dokładnie w tej samej wysokości, co kwota brutto wynagrodzenia, czyli 5000 zł.

Umowa o pracę czy umowa zlecenie – co jest lepsze?

Porównanie umowy o pracę i umowy zlecenia pokazuje, że nie jest łatwo policzyć, która forma umowy będzie bardziej korzystna finansowo. Zależy to bowiem od wielu dodatkowych elementów. Kalkulator brutto netto na stronie calc.pl pozwala w czytelny sposób porównać ze sobą zarobki uzyskiwane w zależności od formy zatrudnienia. Dzięki niemu łatwo odpowiedzieć można na pytanie, co jest lepsze w konkretnych warunkach: umowa o pracę czy umowa zlecenie i ile na rękę otrzyma się w każdym wymienionym przypadku.

Kwestie finansowe nie są jednak jedynymi, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze formy zatrudnienia. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma zagwarantowany szereg przywilejów, m.in. urlop i zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński i rehabilitacyjny. W przypadku umowy zlecenia nie przysługuje ani urlop, ani zasiłek macierzyński, a zasiłek chorobowy i rehabilitacyjny należy się tylko wtedy, gdy pracownik dobrowolnie opłacała składkę chorobową.

Umowa o dzieło - kto płaci podatek? Czy warto?

W przypadku umowy o pracę i umowy zlecenia podatek odliczany jest z pensji brutto i odprowadzany przez pracodawcę lub zleceniodawcę do odpowiedniego urzędu skarbowego. A jak sytuacja wygląda w przypadku umowy o dzieło?

Umowa o dzieło, podobnie jak umowa zlecenie, jest umową cywilnoprawną. Dotyczy stworzenia konkretnego rezultatu np. projektu strony internetowej czy programu komputerowego. Kwestia odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy zależy od tego, z kim taka umowa została zawarta. Jeżeli zamawiającym jest firma, to staje się ona odpowiedzialna za pobranie oraz odprowadzenie zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, gdy kwota umowy nie przekroczy 200 zł i umowa nie była zawarta z własnym pracownikiem.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku podpisania umowy o dzieło z osobą fizyczną. Przychód z takiej umowy rozliczany jest tylko w zeznaniu rocznym jako przychód z innych źródeł. Nie występuje więc obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek ani przez zamawiającego dzieło, ani przez wykonawcę.

Umowa o dzieło, zwłaszcza z 50 % kosztami uzyskania przychodu albo z prawami autorskimi, jest bardzo opłacalną formą, zawłaszcza gdy stanowi dodatkowe źródło dochodu. Kalkulator brutto netto na stronie calc.pl pozwala porównać także ten rodzaj przychodów i obliczyć kwoty należne w zależności od konkretnych danych.

Płaca minimalna - ile brutto na godzinę? A ile netto?

Płaca minimalna określa minimalne wynagrodzenie, które należy się pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę. Określana jest na podstawie ustawy z 10 października 2022 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i musi zostać określona do 15 września każdego roku. W 2021 roku płaca minimalna wynosiła 2800 zł brutto. W 2022 została podniesiona i aktualnie minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3010 zł brutto.

Dla umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług do których stosuje się przepisy o zleceniu w 2017 roku została wprowadzona minimalna stawka godzinowa. Jej wysokość zależy od wynagrodzenia minimalnego. W 2022 minimalna stawka godzinowa wynosi 19,70 zł brutto. Rok wcześniej było to tylko 18,30 zł.

Korzystając z kalkulatora netto brutto łatwo policzyć zarówno wynagrodzenie minimalne otrzymywane na rękę na umowie o pracę, jak i wysokość netto stawki godzinowej w przypadku umowy zlecenia. Podobnie jak w przeprowadzonych wcześniej obliczeniach wartość netto zależy od szeregu czynników. Aby porównać kwoty netto należy jak najbardziej ujednolicić warunki dodatkowe. Gdyby obliczyć minimalną pensję netto zgodnie z założeniami omawianego przykładu, to wyniosłaby ona 2363,56, natomiast stawka godzinowa dla umowy zlecenia byłaby równa kwocie 12,91 (bez dobrowolnej składki chorobowej) lub 12, 47 (z dobrowolną składką chorobową).

Kalkulator brutto netto - dla kogo jest najbardziej przydatny?

Kalkulator brutto netto najbardziej przydaje się pracownikom, którzy szukają nowej pracy, chcą negocjować podwyżkę z pracodawcą lub sprawdzić wysokość otrzymanego wynagrodzenia, W tym ostatnim wypadku trzeba być ostrożnym, bo ogólnodostępne kalkulatory nie mogą zastąpić wyliczeń wykonanych przez księgową.