Kalkulator online

Na calc.pl znajdziesz darmowe kalkulatory i przeliczniki z różnych dziedzin. Dzięki niemu w jednym miejscu wykonasz mniej lub bardziej skomplikowane operacje matematyczne, sprawdzisz swoje BMI, średnie spalanie samochodu czy koszt planowanej podróży. Możesz też błyskawicznie przeliczyć kursy walut, jednostki prędkości, długości, objętości itp.

Kalkulator matematyczny Calc.pl zapewnia podstawowe i zaawansowane funkcje oraz operacje matematyczne wspomagając obliczenia w nauce, pracy czy życiu prywatnym.

Poza tym, na dodatkowych podstronach, możliwe jest:
· rysowanie wykresów funkcji jednej zmiennej
· rozwiązywanie równań i nierówności, upraszczanie wyrażeń algebraicznych oraz działania na ułamkach zwykłych
· obliczanie pochodnej funkcji.

Funkcje i operacje obsługiwane przez kalkulator to między innymi:
- dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie
- potęgowanie i pierwiastkowanie
- silnia
- wartość bezwzględna
- logarytm naturalny i dziesiętny
- funkcje trygonometryczne sinus (sin), cosinus (cos), tangens (tan), secans (sec), cosecans (csc), cotangens (cot)
- hiperboliczne funkcje trygonometryczne.

Dodatkowo w wyrażeniach można wykorzystywać podstawowe stałe matematyczne jak π i e.

Zgodnie z zasadami języka polskiego, jako separator dziesiętny używany jest przecinek. Kąty należy wprowadzać w radianach. Aby przeliczyć miary kąta ze stopni na radiany, można posłużyć się wzorem (stopnie)·π/180.